کمبود ظرفیت شیر انبساط

در صورتی که انتخاب شیر انبساط برای سیستم به درستی صورت نگرفته باشد و ظرفیت کمی داشته باشد علایم زیر دیده می‌شود :

ظرفیت برودتی کم
سوپر هیت زیاد
فشار مکش کم
سابکولینگ مناسب
اختلاف دما در خط مایع وجود ندارد
هرگاه با اطمینان عیب سیستم، کمبود ظرفیت دستگاه انبساط آن تشخیص داده شد، باید علت آن رفع گردد. بعضی از دلایل این عیب عبارتند از :

شیر انبساط اشتباه انتخاب شده یا سوزن آن کوچک است
شیر انبساط درست تنظیم نشده
حباب حرارتی شیر انبساط سوراخ شده
حباب حرارتی در جای نامناسب نصب شده
شیر انبساط اشکال مکانیکی دارد
فیلتر شیر انبساط گرفتگی دارد

 

کمبود مبرد

در صورتی که حجم مبرد در سیستم به مقدار کافی نباشد علایم زیر دیده می‌شود :

ظرفیت برودتی کم
سوپر هیت زیاد
فشار مکش کم
سابکولینگ کم
در صورت تشخیص کمبود مبرد در سیستم دو علت را می‌توان برای آن جویا شد، یا از ابتدا مبرد کم در سیستم شارژ شده یا سیستم نشتی دارد.

انبساط قبل از خط مایع

منظور از انبساط در خط مایع، این است که مقدار مبرد در خط مایع قبل از رسیدن به شیر انبساط تبخیر شود. علایم این مشکل عبارتند از :

ظرفیت برودتی کم
سوپر هیت زیاد
فشار مکش کم
اختلاف دما در خط مایع
سابکولینگ مناسب
دلایلی که می‌تواند باعث بروز این مشکل باشد :

فیلتر/خشک‌کن گرفتگی دارد
شیر ریسیور گرفتگی دارد یا نیمه‌باز است
شیربرقی گرفتگی دارد یا نیمه‌باز است
قطر خط لوله مایع کوچک است
خط مایع از محیط گرم عبور می‌کند

کمبود ظرفیت اواپراتور

علایم زیر در سیستم نشان از کمبود ظرفیت اواپراتور دارد :

کمبود ظرفیت در سیستم
سوپر هیت کم
فشار مکش کم
اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی اواپراتور کم یا زیاد
که دلایل زیر را می توان برای آن نام برد :

فین و یا لوله‌های اواپراتور گرفتگی دارد
فیلتر هوای مقابل اواپراتور گرفتگی دارد
فن اواپراتور مشکل دارد
ظرفیت اواپراتور درست انتخاب نشده
پخش‌کن اواپراتور افقی نصب شده
گردش هوای سردخانه درست انجام نمی‌شود

کمبود ظرفیت کمپرسور

یکی از عمده دلایلی که باعث اختلال در عملکرد سیستم‌های برودتی می‌باشد، مربوط به کمپرسور است. اگر علایم زیر در سیستم دیده شود نشان از عیب در کمپرسور می‌باشد :

ظرفیت برودتی کم
فشار تخلیه کم یا نرمال
فشار مکش بالا
دلایل زیادی می‌تواند باعث عدم کارکرد مطلوب کمپرسور شود که برخی از آنها عبارتند از :

کمپرسور با ظرفیت کم انتخاب شده
سوپاپ شکسته است یا کامل آب‌بندی نمی‌شود
واشر صفحه سوپاپ‌ها خیلی ضخیم است
برق کمپرسور مشکل دارد
شیر فلوتر در جداکننده روغن باز مانده است

ازدیاد مبرد

علایم ناشی از ازدیاد مبرد و وجود گازهای غیر قابل تقطیر دقیقاً مشابه است، که باید توسط آزمایش خاصی تشخیص داده شود.

علایم ناشی از ازدیاد مبرد و یا وجود گازهای غیر قابل تقطیر :

ظرفیت برودتی کم
فشار مکش بالا
فشار تخلیه بالا
سابکولینگ مناسب

کمبود ظرفیت کندانسور

علایمی که نشان‌دهنده عدم عملکرد مناسب کندانسور هستند، به شرح زیر می‌باشند :

ظرفیت برودتی کم
فشار مکش بالا
فشار تخلیه بالا
سابکولینگ کم یا نرمال
عوامل ایجاد مشکل در کندانسور عبارت است از :

فین‌ها و یا لوله‌های کندانسور رسوب دارد
محل نصب کندانسور نامناسب است
فن‌های کندانسور مشکل دارد
ظرفیت کندانسور درست انتخاب نشده